Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2019 08:06:59
Předmět Vysvětlení Výzvy pro podání nabídky

Zadavatel předmětné veřejné zakázky poskytuje na základě dotazu uchazeče ze dne 18.10.2019 vysvětlení Výzvy pro podání nabídky.

Dotaz uchazeče:
Je možné reagovat na část prosím?

Odpověď zadavatele:
Vážení uchazeči,
výběrové řízení je prováděno dle zákona o zadávání veřejných zakázek a nelze reagovat, resp. podat nabídku jen na část poptávaného zboží. V rámci hodnocení nabídek je stanoveno, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny za kompletní dodání. V případě podání nabídky jen na část poptávky je pak hodnocení takovéto nabídky neproveditelné a takovou nabídku musí zadavatel z výběrového řízení vyřadit.

S pozdravem Zdeněk Větrovec