Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Mnětice
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2019 11:02:52
Předmět Výzva k podaní nabídky Údržba HOZ Mnětice

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Údržba HOZ Mnětice.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva k podání nabídky Údržba HOZ Mnětice-p.pdf (335.94 KB)