Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“
Odesílatel Petr Šošolík
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 13:57:41
Předmět Vysvětlení č. 2 Výzvy PD Nevšová

Vysvětlení č. 2 Výzvy PD Nevšová


Přílohy
- Vysvětlení č. 2 Výzvy PD Nevšová_podepsano.pdf (273.41 KB)