Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění technického dozoru stavebníka na stavební práce
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2019 11:29:53
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k výše uvedenému výběrovému řízení.

S pozdravem
Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsané.pdf (284.69 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (34.72 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (25.35 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (29.40 KB)
- Příloha č. 4 - Seznam významných služeb, osoba TDS.docx (25.92 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh Příkazní smlouvy.doc (143.00 KB)
- Příloha č. 6 - Projektová dokumentace.7z (15.50 MB)