Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení B-B-V 1. stavba – ČS 1 - Kompenzace
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 11:22:42
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem B-B-V 1. stavba – ČS 1 - Kompenzace.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva B-B-V. 1. stavba – kompenzace_p.pdf (343.28 KB)