Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Ostašov na Moravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9382
Systémové číslo: P16V00002969
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-032540
Počátek běhu lhůt: 01.09.2016
Nabídku podat do: 23.09.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Ostašov na Moravě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
KoPÚ Ostašov na Moravě je rozděleně na část přípravné práce, návrhové práce, DKM a vytyčení pozemků včetně stabilizace. Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo dělí zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnají se jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytváření pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 038 000 Kč bez DPH
  včetně opce 100 000,--

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky