Veřejná zakázka: Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000334
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 789
Systémové číslo: P14V00000789

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zajištění údržby nepronajatých pozemků, s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, v Moravskoslezském kraji dle jednotlivých požadavků zadavatele, které budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy. Jedná se o služby spojené se sečením pozemků a služby spojené s kácením stromů. Práce budou provedeny v požadované kvalitě a v souladu s podmínkami uvedenými v jednotlivých nařízeních a rozhodnutích příslušných orgánu státní správy a v souladu se všemi platnými normami a závaznými vyhláškami. Všechny použité chemické přípravky určené k likvidaci bolševníku velkolepého a křídlatky musí být registrovány v platném „Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin“. Likvidace musí být provedena před vykvetením rostliny. Pokud by došlo k vykvetení, musí být květy (semena) zlikvidovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky