Veřejná zakázka: Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000392
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 742
Systémové číslo: P14V00000742

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj (v okresech Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Vyškov, Břeclav, Hodonín a Znojmo).


Zadavatel požaduje provádět následující činnosti:

a) Připravovat nové nájemní/pachtovní smlouvy včetně jejich dodatků, ukončování nájemních vztahů, to vše v souladu s obecně platnými právními předpisy a metodickými pokyny SPÚ.
b) Aktualizovat nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou pozemky náležící do ZPF pronajaté pro zemědělské účely (tzn. vypracování výzvy k uzavření dohody o ukončení stávající nájemní smlouvy a uzavření pachtovní smlouvy, vypracování dohody o ukončení stávající nájemní smlouvy a vypracování nové pachtovní smlouvy).
c) Řešení nepronajatých pozemků, zasílání výzev k uzavření nájemní/pachtovní smlouvy
s uživatelem nemovitostí.
d) Provádění místních šetření, tzn. prověření faktického stavu pozemků v terénu a prověření užívání těchto pozemků s následnou identifikací uživatele včetně pořízení zápisu a fotodokumentace
z místního šetření.
e) Vyhotovování spisů a vedení řádné evidence listin k nájemním/pachtovním smlouvám a jejich dodatkům včetně všech příloh v souladu s metodickými pokyny SPÚ

Maximální počet hodin odpracovaných za měsíc: 220 hod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky