Veřejná zakázka: Vyklizení prostor objektu a vypracování projektové dokumentace "Návrh udržovacích prací objektu bývalého zámku v obci Tisová, část Lhotka, k.ú. Kumpolec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000227
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 706
Systémové číslo: P14V00000706
Počátek běhu lhůt: 13.05.2014
Nabídku podat do: 30.05.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyklizení prostor objektu a vypracování projektové dokumentace "Návrh udržovacích prací objektu bývalého zámku v obci Tisová, část Lhotka, k.ú. Kumpolec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyklizení a zajištění objektu tak, aby bylo možné bezpečně provést požadované průzkumy a zaměření. Provedení průzkumů a zaměření: zajištění vstupních podkladů, stavebně historický průzkum, stavebnětechnický průzkum včetně vlhkostního a mykologického, geodetické zaměření stávajícího stavu objektu.
Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby vč. zajištění všech stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro realizaci zakázky vč. zabezpečení vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Zpracování rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

Jednostupňová projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně oceněného i neoceněného položkového rozpočtu v počtu 2 pare v tištěné podobě pro Státní pozemkový úřad (+ nezbytný počet paré předkládaných příslušným úřadům státní správy) a zároveň ve dvou vyhotoveních elektronicky v editovatelné podobě (výkresy ve formátu dwg nebo dgn, textová část, soupis prací v oceněné a neoceněné podobě ve formátech MS Office) a v uzavřené formě ve formátu pdf.

Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací a s požadavky příslušných orgánů státní správy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 742 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky