Veřejná zakázka: KPÚ v k.ú. Dolní a Horní Čermná - část 2 KPÚ v k.ú. Horní Čermná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000111
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 682
Systémové číslo VZ: P14V00000682
Evidenční číslo zadavatele: spis. zn. 2VZ53102/2012-130752
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241308

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KPÚ v k.ú. Dolní a Horní Čermná - část 2 KPÚ v k.ú. Horní Čermná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) v katastrálních územích Dolní Čermná (část 1) a Horní Čermná (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části v souladu s ust. § 98 zákona. Zde neuveřejněné informace po uzavření smlouvy lze dohledat u první části na profilu zadavatele MZe (http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 995 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky