Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000118
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 664
Systémové číslo: P14V00000664
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ3113/2014-505101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 479428
Počátek běhu lhůt: 27.03.2014
Nabídku podat do: 18.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „pozemkové úpravy“) v katastrálním území Hněvkov u Mačkova (689726), obec Blatná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky