Veřejná zakázka: KoPÚ v k.ú. Bílence – dodatečné služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6316
Systémové číslo: P15V00004645
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ18230/2015-508101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529331
Počátek běhu lhůt: 14.12.2015
Nabídku podat do: 17.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ v k.ú. Bílence – dodatečné služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodatečných služeb uvedených ve výkazu činností přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 ze dne 11.09.2014, z důvodu chybně určené rozlohy řešeného území. Určení měrných jednotek v zadávací dokumentaci bylo totiž vypočítáno z údajů z katastru nemovitostí, kdy KMD obsahovala nepřesnosti mimo dopustnou odchylku. Dodatečné služby – navýšení měrných jednotek je nutné provést o 45 ha u dílčích fakturačních celků, kde se měrné jednotky počítají na hektary. Jedná se o tyto fakturační celky: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI. V případě bodu 1.3. a 2.2. se jedná o navýšení poměrovým rozpočítání navýšených jednotek, vyplývající ze skutečného zaměření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Další stavební práce/dodávky/ služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 72 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky