Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, Střížovice u Plzně, Borek u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001022
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 453
Systémové číslo: P14V00000453
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ15628/2013-504201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374609
Počátek běhu lhůt: 30.12.2013
Nabídku podat do: 24.03.2014 14:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, Střížovice u Plzně, Borek u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v dotčených katastrálních územích dle příslušných ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 11 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky