Veřejná zakázka: „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měcholupy u Žatce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4453
Systémové číslo: P15V00002811
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 519346
Na základě předběžného oznámení:
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měcholupy u Žatce“
Počátek běhu lhůt: 09.09.2015
Nabídku podat do: 11.11.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měcholupy u Žatce“
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 98 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každé katastrální území). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva je 5 471 600,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 471 600 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky