Veřejná zakázka: Údržba HOZ Hořičky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 36949
Systémové číslo: P21V00005026
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 421765/2021
Datum zahájení: 01.12.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Hořičky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Hořičky, okres Náchod, ORP Náchod, povodí Labe. Bude provedeno kácení křovin a stromů do průměru kmene 100 mm v profilu HOZ a podél HOZ v šíři 2 m včetně odstranění nevhodně rostoucích větví stromů. Pařezy a kmínky po odstraněných dřevinách budou ošetřeny proti obrůstání. Dále dojde k posečení divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ. Veškerá pokosená hmota bude vyhrabána a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Z profilu HOZ budou vysbírány suché a popadané větve. Veškerá dřevní hmota bude nevyužitelná a bude zlikvidována zhotovitelem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,366 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 349 341 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy