Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu účelové komunikace HPC1 v k.ú. Syřenov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000942
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 349
Systémové číslo VZ: P14V00000349
Evidenční číslo zadavatele: 2RP8219/2011-130749/1

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu účelové komunikace HPC1 v k.ú. Syřenov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a následnou výstavbu účelové polní komunikace specifikované v plánu společných zařízení v rámci dokončené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Syřenov pod označením "HPC 1" , a to v rozsahu dle § 2 odst. 1 písm. h) a i) vyhlášky č. 146/2008 Sb., dle obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 110 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky