Veřejná zakázka: Kanál Krhovice - Hevlín, PČS 0 Valtrovice – rekonstrukce zdvihacího zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34317
Systémové číslo: P21V00002393
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 442705/2020
Datum zahájení: 25.06.2021
Nabídku podat do: 19.07.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanál Krhovice - Hevlín, PČS 0 Valtrovice – rekonstrukce zdvihacího zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení opatření v k. ú. Valtrovice, obec Valtrovice, okres Znojmo, ORP Znojmo, povodí Moravy – rekonstrukce zdvihacího zařízení na závlahové podávací čerpací stanici Valtrovice (PČS 0) závlahové soustavy Kanál Krhovice - Hevlín. Rekonstrukce zdvihacího zařízení bude zahrnovat demontáž stávajícího jeřábu včetně mostu a kladkostroje, očištění stávající jeřábové dráhy od lokální koroze, opatření jeřábové dráhy novým nátěrem, odbroušení stávající kolejnice a montáž nové, dodávku a montáž nového mostového jeřábu včetně řetězového kladkostroje o max. hmotnosti kladkostroje 130 kg, nosnosti 5000 kg, s frekvenčním měničem s dvojrychlostním posuvem a zdvihem (výška zdvihu 4 m, osová vzdálenost nosníků JD je 5,40 m), dodávku a montáž vlečné kabelové troleje včetně instalace jištěného kabelového přívodu napájeného ze stávající skříně rozvaděče (tj. dodání příslušného jističe a jeho montáž), provedení všech předepsaných zkoušek a revizí dle platné legislativy, zajištění zkušebního břemene pro zdvihací zkoušky včetně jeho dovozu a odvozu, předání průvodní technické dokumentace. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Součástí plnění je i prodej kovového materiálu vzniklého demontáží stávajícího zařízení. Předpokládaná hmotnost kovového materiálu byla zadavatelem odhadnuta na 1600 kg, tato hmotnost bude upřesněna zvážením kovového materiálu po demontáži, doložena vážním dokladem a odsouhlasena pracovníkem SPÚ, odboru vodohospodářských staveb. Na prodej kovového materiálu bude uzavřena samostatná kupní smlouva.
Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.
Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (příloha č. 4).
Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 825 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky