Veřejná zakázka: Údržba HOZ Olešnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 30864
Systémové číslo: P20V00003323
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 340502/2020
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Olešnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, obec Červený Kostelec, okres Náchod, ORP Náchod, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu z profilu HOZ v úseku km cca 0,024 – 0,300. Posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. V úseku HOZ – km cca 0,090 – 0,280 bude provedeno čištění profilu od nánosu splavené ornice (sedimentu). Vytěžený sediment bude vodorovně přemístěn do vzdálenosti 1300 m na půdní bloku č. dle LPIS 5301/2, kde bude rozprostřen v tloušťce do 100 mm. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,276 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 705 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků