Veřejná zakázka: Analyticko-konzultační služby v oblasti ekonomického systému SPÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000948
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 308
Systémové číslo: P14V00000308

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Analyticko-konzultační služby v oblasti ekonomického systému SPÚ
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborného výkonu komplexních analyticko-konzultačních služeb, a to ve věci ekonomického systému Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“), sestávajícího se zejména z účetního sytému Microsoft Dynamics NAV a jeho rozšíření, a též jeho vazeb na produkční systémy SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky