Veřejná zakázka: Výběr dodavatele počítačů a monitorů pro Státní pozemkový úřad

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000909
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 296
Systémové číslo: P14V00000296
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 363785
Počátek běhu lhůt: 11.10.2013
Nabídku podat do: 17.03.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele počítačů a monitorů pro Státní pozemkový úřad
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 400 ks počítačů, 440 ks monitorů a 40 ks notebooků (dále jen „předmět plnění veřejné zakázky“) dle specifikace jednotlivých požadavků zadavatele včetně balení, dopravy do místa plnění a složení předmětu plnění veřejné zakázky na místo v sídle zadavatele, tzn. včetně složení a vykládky předmětu plnění veřejné zakázky na přesně určené místo (konkrétní místnosti, prostory či kanceláře) zadavatelem či osobou pověřenou zadavatelem v sídle zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a jedním uchazečem, která upravuje podmínky týkající se plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávku předmětu plnění veřejné zakázky pro pracoviště zadavatele. Závazný návrh smlouvy (dále jen „Smlouva“) tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky