Veřejná zakázka: Údržba HZZ BBV I. stavba - průsak kanálu v km 10,000-10,320

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 23431
Systémové číslo VZ: P19V00001021
Evidenční číslo zadavatele: SPU 052595/2019
Datum zahájení: 05.03.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba HZZ BBV I. stavba - průsak kanálu v km 10,000-10,320
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení oprav na stavbě vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ) k.ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav – pročištění a prořezání spár mezi bloky na celou hloubku betonu, provedení ošetření stykových ploch betonových bloků spojovacím můstkem pro zajištění dokonalého propojení sanační malty s původním betonem, vytmelení spojů mezi panely reprofilační hmotou a po jejím zatvrdnutí bude proříznutím vytvořena dilatační spára, která bude zaplněna trvale pružným tmelem. Silně porušené a deformované bloky budou odstraněny a nově vybetonovány. Jedná se o tři bloky v km 10,234 až 10,245 (dva bloky délky 3 m a jeden 5 m). Dále bude provedeno zatmelení a chemická injektáž prasklin v úseku údržby. Technický postup prací doporučujeme přizpůsobit skutečnosti, že kanál může být po 15. 4. 2019 napuštěn vodou za účelem závlah. Před započetím prací bude provozovatelem závlahové soustavy provedeno odstranění nánosů bahna a plavenin z prostoru náhonu a odstranění křovin bezprostředně rostoucích u spár panelů. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ) v celkové délce 0,320 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 442 630 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků