Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Hodětín včetně vytyčení rozsáhlých lesních pozemků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2147
Systémové číslo: P15V00000510
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60059547
Počátek běhu lhůt: 02.05.2011
Nabídku podat do: 27.06.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Hodětín včetně vytyčení rozsáhlých lesních pozemků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VZ byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. Před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexní pozemková úprava Hodětín (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Tábor,
Husovo nám. 2938,
390 02 Tábor

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky