Veřejná zakázka: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 21270
Systémové číslo VZ: P18V00004258
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ8374/2018-514101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-000849
Datum zahájení: 05.11.2018
Nabídku podat do: 29.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace polní cesty C5 v k.ú. Vilantice dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilantice. Polní cesta je navržena v trase stávající cesty, která je v současnosti místy travnatá a místy částečně zpevněná. V začátku úseku se polní cesta napojuje v obci Vilantice ze státní silnice a pokračuje jihozápadním směrem mezi polnostmi, dále pokračuje lesním porostem na hranici s k.ú. Velký Vřešťov. Celková délka komunikace je 936,62 m. Polní cesta kategorie P 4,5/30, šířka 3,5 m + 2x 0,5 m krajnice. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Součástí stavby komunikace je 6 sjezdů, 5 sjezdů s propustky, 2 výhybny, 1 příčný propustek, 2 napojení polních cest a 3x křížení s vedením CETIN a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 365 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků