Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb spojených s poradenstvím v rámci zadávání veřejných zakázek přináležejících do kompetence Státního pozemkového úřadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2073
Systémové číslo: P15V00000436
Evidenční číslo zadavatele: SPU 059947/2015
Počátek běhu lhůt: 13.02.2015
Nabídku podat do: 25.02.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Poskytování právních služeb spojených s poradenstvím v rámci zadávání veřejných zakázek přináležejících do kompetence Státního pozemkového úřadu
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství zadavateli, a to v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména v následujícím rozsahu:
a) právní poradenství (konzultace, stanoviska, odborné právní rozbory, reporty, listiny, formulace závěrů a podkladů, atp., vše ve formě a dle požadavků zadavatele)
v jakýchkoli věcech týkajících se či souvisejících s veřejnými zakázkami dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) kontrola resp. rozbor podlimitních, nadlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu,
c) kontrola a konzultace v rámci přípravy vzorových dokumentů, metodik a šablon týkajících se veřejných zakázek,
d) zpracování či posuzování návrhů smluv

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky