Veřejná zakázka: Projektové dokumentace na komunikace (HPC 22, OPC 36, OPC 34) a biokoridor (LBK 1345/252) na p.p.č. 2417 a 2418 v k.ú. Pěnčín a prováděcí dokumentace na komunikaci HPC 3 v k.ú. Ves

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000795
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 200
Systémové číslo: P14V00000200
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ3246/2013-541201

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektové dokumentace na komunikace (HPC 22, OPC 36, OPC 34) a biokoridor (LBK 1345/252) na p.p.č. 2417 a 2418 v k.ú. Pěnčín a prováděcí dokumentace na komunikaci HPC 3 v k.ú. Ves
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vytvoření jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro vlastní realizaci těchto staveb:
k.ú. Pěnčín - HPC 22 (P 4,5/30)
k.ú. Pěnčín - OPC 36 (P 3,0/30)
k.ú. Pěnčín - OPC 34 (P 3,0/30)
k.ú. Pěnčín - Biokoridor LBK 1345/252
k.ú. Ves – HPC 3 (P 5,0/30)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky