Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy na Praze-západ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1939
Systémové číslo: P15V00000303
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ9683/2013-537204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362427
Počátek běhu lhůt: 04.02.2015
Nabídku podat do: 29.04.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy na Praze-západ
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálních územích Červený Újezd a Tuchoměřice, Kněžívka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako nezbytný doklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy budou zahrnuta celé katastrální území Červený Újezd, Tuchoměřice, Kněžívka, mimo zastavěné území obce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy