Veřejná zakázka: TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19290
Systémové číslo VZ: P18V00002278
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ6056/2018-571101
Datum zahájení: 27.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku"
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro soubor staveb: Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku. Jedná se o realizaci dopravní stavby - 3 zpevněných živičných komunikací P2, P3 a P15 v celkové délce 2407,18 m v trasách stávajících částečně zpevněných polních cest, dále o stavbu vodního díla - 2 suchých nádrží N1, N2 (poldrů) s částečnou retencí o celkovém objemu akumulace 133 m3, doplněných protierozními opatřeními - průlehy zaústěnými do poldru N1 a další výsadby zeleně a ochranného zatravnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Libušina 502/5
702 00 Ostrava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy