Veřejná zakázka: Biologické zhodnocení lokality pro vodní nádrž v k.ú. Křižany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000818
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 144
Systémové číslo: P14V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ11652/2013-541201

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Biologické zhodnocení lokality pro vodní nádrž v k.ú. Křižany
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení přírodovědného průzkumu a písemného hodnocení vlivu zamýšlené výstavby vodní nádrže v k.ú. Křižanech na rostliny a živočichy, tedy biologické zhodnocení, které je potřeba k souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny a potažmo pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky