Veřejná zakázka: Biologické zhodnocení lokality pro vodní nádrž v k.ú. Křižany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000818
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 144
Systémové číslo: P14V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ11652/2013-541201

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Biologické zhodnocení lokality pro vodní nádrž v k.ú. Křižany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení přírodovědného průzkumu a písemného hodnocení vlivu zamýšlené výstavby vodní nádrže v k.ú. Křižanech na rostliny a živočichy, tedy biologické zhodnocení, které je potřeba k souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny a potažmo pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky