Veřejná zakázka: Odborné poradenství pro Státní pozemkový úřad v oblasti IT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1169
Systémové číslo: P14V00001166
Počátek běhu lhůt: 03.11.2014
Nabídku podat do: 18.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Odborné poradenství pro Státní pozemkový úřad v oblasti IT
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služby odborného poradenství v oblasti IT. Podpora vedení Státního pozemkového úřadu v procesu vyhodnocení efektivity stávajících IT nástrojů využívaných Státním pozemkovým úřadem. Podpora Státního pozemkového úřadu při definování současných potřeb IT nástrojů s ohledem na další rozvoj a působení SPÚ. Úkolem dodavatele služeb bude podpora zadavatele a spolupráce s jeho realizačním týmem při naplňování cíle zadavatele: Definovat současné a budoucí potřeby SPÚ při využívání IT nástrojů.
Klíčové aktivity dodavatele budou především:
- ověření potřeb využívání IT nástrojů SPÚ z pohledu efektivity a hospodárnosti
- konkrétní doporučení na využití IT systémů
- podpora zadavatele v případě procesu zajištění IT služeb a nástrojů pro období po roce 2015
Výstupem bude:
a) popis současného stavu využití IT nástojů
b) doporučení dalšího postupu v procesu zajištění IT služeb a nástrojů na SPÚ

Předpokládaný rozsah plnění je 480 člověhokohodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: zadáváno v e-tržišti
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky