Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šišma - dodatečné služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000846
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 112
Systémové číslo VZ: P14V00000112
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ10180/2013-521204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 22.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šišma - dodatečné služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dodatečné služby představují rozšíření služeb u stávajících fakturačních celků (s MJ 1 ha)
1.5 Dokumentace nároků vlastníků a 3.2 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI;
další dodatečné služby představují rozšíření stávajícího fakturačního celku 2.4 Vypracování
návrhu nového uspořádání pozemků (s MJ 1 ha), kdy dochází k navýšení o 1 ha, k čemuž
došlo jednak změnou vnějšího obvodu zahrnutím pozemků neřešených a jednak upřesněním
výměry po zaměření obvodu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 550 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky