Smlouva: Příkazní smlouva - TDS při výstavbě PC HPC49 Choťovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9160
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 83 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 100 430,00
Zadávací řízení: Realizace polní cesty v k.ú. Choťovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)

Název (předmět)

Příkazní smlouva - TDS při výstavbě PC HPC49 Choťovice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při provádění výstavby polní cesty HPC49 Choťovice

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy