Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Třemošensko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8196
Evidenční číslo: 0144-D1-18-206
Datum uzavření smlouvy: 08.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 444 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 537 240,00
Zadávací řízení: Údržba HOZ Třemošensko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Třemošensko

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v k.ú. Třemošná, obec Třemošná, okres Plzeň-sever spočívající v posečení divokého porostu s vyhrabáním a uložením na břehovou hranu, posečení rákosu se shrabáním a následnou ekologickou likvidací v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění křovin včetně kořenů se seštěpkováním, ořezání větví stromů zasahujících do průtočného profilu se seštěpkováním, odstranění vrstvy splavené ornice a opravě dlažby. Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl – HOZ v celkové délce 2,134 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy