Smlouva: Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka při výstavbě polních cest v k.ú. Kněžice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14474
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 50 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 60 500,00
Zadávací řízení: Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice – výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP

Název (předmět)

Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka při výstavbě polních cest v k.ú. Kněžice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka při provádění výstavby polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy